مراحل پرونده شرب خمر در مشهد

مراحل پرونده شرب خمر در مشهد

مراحل پرونده شرب خمر در مشهد

#مراحل_پرونده_شرب_خمر

دستگیری توسط پلیس 👮‍♂️

مرحله اول، دستگیری فرد توسط نیروی انتظامی است. در این مرحله، پلیس از متهم اقرارنامه‌ای اخذ می‌کند و مدارک موجود را جمع‌آوری می‌کند.

#دستگیری_شرب_خمر

تشکیل پرونده در کلانتری 🏛️

در کلانتری، پرونده تشکیل می‌شود و به همراه اقرارنامه متهم و مدارک موجود، به دادسرا ارسال می‌شود.

#تشکیل_پرونده_شرب_خمر

مختومه کردن پرونده در کلانتری

پس از تکمیل پرونده، آن در کلانتری مختومه شده و به دادسرا ارسال می‌شود.

#مختومه_کردن_پرونده_شرب_خمر

ارسال پرونده به دادسرا 🏛️

پرونده به یکی از شعب دادیاری ارسال می‌شود تا روند قضایی آغاز شود.

#ارسال_پرونده_به_دادسرا

احضار متهم به دادسرا 🏛️

دادیار متهم را برای ادای توضیحات احضار می‌کند. در این جلسه، متهم معمولاً اقرار خود را تکرار می‌کند.

#احضار_متهم_به_دادسرا

صدور قرار وثیقه 💰

دادیار در صورت لزوم، قرار وثیقه نسبت به متهم صادر می‌کند و متهم با ارائه وثیقه موقتاً آزاد می‌شود.

#صدور_قرار_وثیقه_شرب_خمر

صدور قرار مجرمیت 🚨

با توجه به اقرار متهم و گزارش مرجع انتظامی، دادیار قرار مجرمیت متهم را صادر می‌کند.

#صدور_قرار_مجرمیت_شرب_خمر

ارسال پرونده به دادگاه ⚖️

پرونده با صدور کیفرخواست در دادسرا به مجتمع قضایی کیفری صالح فرستاده می‌شود.

#ارسال_پرونده_به_دادگاه_شرب_خمر

رسیدگی دادگاه ⚖️

پس از ارجاع به دادگاه صالح، وقت رسیدگی تعیین می‌شود و قاضی مستندات و دفاعیات متهم را بررسی کرده و رای مقتضی را صادر می‌کند.

#رسیدگی_دادگاه_شرب_خمر

نقش وکیل 👨‍⚖️

وکیل می‌تواند در تمامی مراحل پرونده تأثیر بسزایی داشته باشد، اما به‌ویژه قبل از صدور کیفرخواست (قبل از جلسه بازپرسی)، بهتر است حتماً از خدمات یک وکیل شرب خمر در مشهد استفاده کنید.

#نقش_وکیل_شرب_خمر

مجازات شرب خمر

⚖️ مجازات شرب خمر در قانون جمهوری اسلامی ایران

شرب خمر، یعنی نوشیدن هر نوع ماده‌ای که باعث مستی شود. این عمل در اسلام و قانون جمهوری اسلامی ایران جرم محسوب می‌شود و مجازات آن هشتاد ضربه شلاق است.

ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی در این زمینه می‌گوید:

مصرف مسکر (به معنی آنچه سبب سکر و مستی شود) از قبیل خوردن، تزریق و تدخین (به معنای دودکردن آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است. خوردن فقاع (آب جو مسکر) موجب حد است هرچند مستی نیاورد.

بر اساس این ماده، شرب خمر به هر شکلی، چه خوردن، تزریق، یا تدخین، جرم محسوب می‌شود. همچنین، فرقی نمی‌کند که فرد مست شود یا نشود، و اینکه ماده مست‌کننده خالص باشد یا مخلوط.

در مورد فقاع (آب جو مسکر) نیز، حتی اگر فرد مست نشود، باز هم مرتکب جرم شده است و مجازات آن هشتاد ضربه شلاق است.

در صورت شرب خمر، فرد محکوم به مجازات می‌شود. این مجازات توسط دادگاه صادر می‌شود و توسط ضابطان قضایی اجرا می‌شود.

اگر شما یا یکی از آشنایان شما به جرم شرب خمر محکوم شده‌اید، می‌توانید با وکیل مشهد مشورت کنید. وکیل مشهد می‌تواند در این زمینه به شما کمک کند تا از حقوق خود دفاع کنید.

جازات مصرف مسکر در قانون ایران

#شرب_خمر در قانون ایران جرم محسوب می‌شود و مجازات آن #۸۰_ضربه_شلاق است.

**اما این مجازات فقط برای #مسلمانان است. #غیرمسلمانان تنها در صورت #تظاهر به مصرف مسکر، محکوم به حد می‌شوند.

**اگر مصرف مسکر توسط غیرمسلمان علنی نباشد لکن مرتکب در حال #مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به #دو_تا_شش_ماه_حبس_تعزیری محکوم می‌گردد.

**و هر کس متجاهراً و به نحو علنی در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به #دو_تا_شش_ماه_حبس_تعزیری محکوم می‌شود.

دایر کردن محل شرب خمر، جرم کیفری با مجازات سنگین

دایر کردن محل شرب خمر در قانون ایران جرم محسوب می‌شود و مجازات سنگینی دارد. این جرم در ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی تعریف شده است.

مجازات مشخص‌شده برای این جرم عبارت است از:

  • سه ماه تا دو سال حبس
  • ۷۴ ضربه شلاق
  • یا از ۶۰ تا ۲۰۰ میلیون ریال جزای نقدی

 

اگر مرتکب هر دو جرم دایر کردن محل شرب خمر و شرب خمر در آن محل را مرتکب شود، به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

نکته مهم: مجازات مذکور صرفاً برای مسلمانان است. غیرمسلمانان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر، محکوم به حد می‌شوند.

 

جازات ساخت مشروبات الکلی در ایران

⚖️ طبق ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی:

هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالا یاد شده محکوم می‌شود.

⚠️ مجازات ساخت مشروبات الکلی در ایران بسیار سنگین است.

مجازات قاچاق مشروبات الکلی خارجی در ایران

⚖️ طبق ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی:

**وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می‌گردد و واردکننده صرف نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می‌شود.

⚠️ این مجازات بسیار سنگین است و می‌تواند زندگی فرد را تحت تأثیر قرار دهد.

مجازات مصرف مشروبات الکلی در ایران

⚠️ جرم مصرف مشروبات الکلی در ایران، جرم حدی است و در صورت اثبات، مجازات سنگینی در پی دارد.

**⚖️ طبق ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی، هرکس مشروبات الکلی را صرف کند، مرتکب جرم می‌شود و به ۸۰ ضربه شلاق محکوم می‌شود.

⚠️ مجازات مصرف مشروبات الکلی، صرف نظر از دفعات ارتکاب جرم، ۸۰ ضربه شلاق است.

حکم حمل مشروبات الکلی در ماشین

⚠️ حمل مشروبات الکلی در ماشین، جرم است و مجازات سنگینی دارد.

**⚖️ طبق ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی، هرکس مشروبات الکلی را حمل یا نگهداری کند، مرتکب جرم می‌شود و به شش ماه تا یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.

🚨 در صورتی که مقدار مشروبات الکلی مکشوفه بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می‌گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد در غیر این صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد.

مجازات نگهداری مشروبات الکلی در خانه

⚠️ جرم نگهداری مشروبات الکلی در خانه، جرم حدی است و در صورت اثبات، مجازات سنگینی در پی دارد.

**⚖️ طبق ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی، هرکس مشروبات الکلی را نگهداری کند، مرتکب جرم می‌شود و به شش ماه تا یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.

🚨 این مجازات، صرف نظر از مقدار مشروبات الکلی و اینکه مشروبات دست ساز یا خارجی باشد، اعمال می‌شود.

حکم شرعی نگه داشتن مشروب در خانه

⚠️ مشروبات الکلی در اسلام حرام هستند و مصرف، نگهداری و خرید و فروش آنها ممنوع است.

⚖️ طبق نظر آیت الله مکارم شیرازی، نگه داشتن مشروب در خانه، حرام است و موجب تعزیر مى‌باشد.

🚨 تعزیر، مجازاتی است که مقدار و نوع آن توسط قاضی تعیین می‌شود.

🆘 در صورتی که مشروب در خانه به قصد مصرف یا فروش نگهداری شود، مجازات سنگین‌تری در نظر گرفته می‌شود.

جریمه نقدی حمل مشروبات الکلی

⚠️ حمل مشروبات الکلی در ایران جرم محسوب می‌شود و مجازات سنگینی دارد.

**⚖️ طبق ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی، هرکس مشروبات الکلی را حمل کند، مرتکب جرم می‌شود و به شش ماه تا یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و همچنین پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش کالا (مشروبات) محکوم می‌شود.

🚨 در صورتی که مقدار مشروبات الکلی مکشوفه بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می‌گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد در غیر این صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد.

🆘 در صورت دستگیری به دلیل حمل مشروبات الکلی، حتماً از وکیل متخصص در زمینه حقوق کیفری کمک بگیرید.

👨‍⚖️ وکیل مشهد دکتر علیرضا طباطبایی با بیش از ۲۰ سال سابقه درخشان در زمینه حقوق کیفری، آماده ارائه خدمات حقوقی به شما عزیزان می‌باشد

۵/۵ - (۱ امتیاز)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *